เลิกสูบบุหรี่

Stop Smoking
การหยุดสูบบุหรี่ด้วยตัวคุณเองนั้นยากจริงๆ การสะกดจิตบำบัดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 3 เท่า เทียบกับแผ่นแปะนิโคตินหรือวิธีการอื่น มาพบกับเราที่ กรุงเพทฯ หรือ ซูมคุยกับเราได้ทันที

Hypnotherapy is one of the most successful smoking cessation tools. Finally stop smoking now!

ขอรับคำปรึกษาฟรี

Are you a heavy smoker? Do you smoke more than one pack a day? Does stress or certain activities cause you to smoke more? Do you reach for cigarettes when you’re feeling depressed or down? Have your friends and loved ones started to avoid you? Have you tried to stop smoking on multiple occasions but failed miserably?

Quitting smoking on your own is extremely hard because of the profound mental programming you get from years of nicotine addiction. Well, it’s time to stop smoking now.

Even though smoking is one of the leading causes of early deaths and disease, that’s probably not the main reason why you want to stop smoking. You might be saying to yourself, “Hey, I’ve been alive for this long; why should I quit now?”.

But the main reason why you’re reading this is because deep inside, you know that you want to be healthy, you want to be accepted by your friends and family, and you want to not feel helpless by the inability to stop smoking. In other words, you want to be free.

About 70% of smokers just like you say they want to quit, and many of those keep trying by going cold-turkey, by using the nicotine patch, or moving to vape. 

But the mental lure of reaching for a cigarette is probably one of the strongest habits to break, and this is the main reason why after quitting cold-turkey or other methods, you might find yourself reaching for and smoking a cigarette without realizing what you just did.

The most potent proven way of quitting smoking once and for all is using hypnotherapy.

Multiple randomized controlled studies have proved that hypnotherapy is more effective than nicotine replacement therapy for smoking cessation. However, hypnotherapy has gained deserved attention as an effective treatment option for smoking cessation due to nicotine replacement therapy's relapse rates and side effects.

In one study, hypnotherapy patients were more likely to be non-smokers at 12 weeks by a whopping 43% versus 28% for those who took nicotine replacement therapies. And the success of hypnotherapy for smoking is long-term as the same studies show that even after 26 weeks, patients using hypnosis were more than 3 times likely to abstain from smoking.

In just a few sessions, Hypnosis Thailand can help you to stop smoking once and for all

Join Dr. Narindr in his office in Bangkok, Thailand, or in remote Zoom or FaceTime sessions and, finally, stop smoking.

Hypnotherapy is one of the most successful smoking cessation tools. Finally stop smoking now!

ขอรับคำปรึกษาฟรี